FLEXIC COMPOSICIÓ MUSICAL

Composició musical
OBJECTIU

El clip vol presentar diferents mostres de composicions musicals originals creades per vídeos que han realitzat altres empreses.

SOLUCIÓ

Per fer el visionat més atractiu, es crea una interficie on de manera automatitzada, es mostren fragments de les músiques amb el seu vídeo corresponent. La intenció és que l’espectador tingui en tot moment la informació del projecte treballat i el seu client final.

RESULTAT

Un vídeo que repassa la bobina musical de les feines fetes a FLEXIC en els últims temps.
Tan la música com la sonorització i mescla de so per projectes audiovisuals són part dels serveis que treballem amb professionalitat i creativitat.