NUTELLA – DIA DE LA MARE

Campanya Social Media
OBJECTIU

Nutella es proposava començar una línia de campanyes per facebook en suport vídeo. El primer repte era fer un seguiment de l’entrega dels seus productes amb l’etiqueta personalitzada durant el Dia de la Mare. Un esmorzar a domicili amb la complicitat de fills, filles i marits.

SOLUCIÓ

El vídeo es planteja com un reportatge que recull diverses entregues, buscant l’espontaneïtat i la sorpresa. Per aquest motiu, va ser imprescindible treballar amb discreció i professionalitat. Erem conscients que les families ens obrien les portes de casa seva un matí de diumenge.
També la rapidesa va ser un factor determinant, el vídeo es publicava a l’endemà de la gravació. Així doncs, la planificació va ser essencial per assolir l’objectiu en el temps pactat.

RESULTAT

Un vídeo que busca l’emoció del detall i la sorpresa. Per muntar-lo, escollim una música amb un to familiar i amable propi de la comunicació de Nutella.
L’impacte en la seva pàgina de facebook va ser excel·lent: 3328 likes, 575 comparticions i 215 comentaris molt positius.